Projekty przygotowuję zgodnie z normą PN-EN 12464-1

Konieczne dane do projektowania:
 • przeznaczenie pomieszczeń
 • wszystkie wymiary pomieszczeń, w tym wysokość zawieszenia opraw
 • warunki panujące w pomieszczeniu (zapylenie, wilgotność, temperatura, atmosfera, zagrożenia EX).
 • możliwości montażu, zwłaszcza rodzaj sufitu (jeśli znane, także ułożenie modułów)
Należy zwracać uwagę na oczekiwania klienta.

Przy projektowaniu oświetlenia należy zwracać szczególną uwagę na (zgodność z normą):
 • średnie natężenie oświetlenia*
 • równomierność oświetlenia
 • stopień olśnienia
 • oddawanie barw (jeśli ma wpływ na wykonywane zadania).
Bardzo ważny jest dobór odpowiednich opraw oświetleniowych do warunków panujących w projektowanej przestrzeni, takich jak:
 • wilgotność
 • zapylenie
 • atmosfera (środowisko chemiczne)
 • strefy zagrożenia wybuchem (bardzo ważne, jeśli występują)
 • temperatura (LED, konwencjonalne)
 • możliwość wystąpienia efektu stroboskopowego
 • wpływ emitowanego z oprawy światła na przedmioty lub organizmy żywe, w tym ludzi (bezpieczeństwo fotobiologiczne).
W dalszej kolejności zaleca się projektować tak, aby zachować:
 • ekonomiczność
 • estetykę
 • dobre samopoczucie osób przebywających w oświetlanej przestrzeni - np. przez dobór odpowiedniej temperatury barwowej źródeł światła.

* Na ostateczne natężenie oświetlenia mają wpływ różne czynniki - stopnie odbicia od powierzchni, współczynnik utrzymania (zużycie źródeł, zapylenie)

© by kROOTki. Kopiowanie i powielanie bez zgody autora zabronione.