Kalkulator oblicza całki oznaczone, funkcje trygonometryczne (sinus, cosinus, tangens, cotangens), silnie, potęgi, logarytmy i pierwiastki różnego stopnia. Możliwość tworzenia wykresów 2D jednej zmiennej.
memory
deg rad
Użyj klawiatury sprzętowej/programowej:
© by kROOTki